luft-vann-varmepumpe

Har du hus med gammeldags oljefyrt sentralvarmesystem kan en luft til vann varmepumpe være et meget godt alternativ! Her kan det være store penger å spare, samtidig som du skåner miljøet.

Vi leverer luft til vann varmepumper fra Panasonic, Mitsubishi og Nibe. Disse varmepumpene har vist seg å fungere veldig bra her på Østlandet. De er meget kraftige, yter mye varme på selv de kaldeste dagene, og har dessuten svært høy besparelse!

I Fjerdingby utaler Anders Johansen: "Jeg er svært godt fornøyd og dere kan godt få bruke meg som referanse på dette anlegget. Vi har fått veldig mye mindre forbruk av elektrisitet etter at vi koblet inn anlegget." Johansen har en Panasonic luft til vann varmepumpe som holder huset varmt året rundt!

Finn Kåre Eriksen på Lørenfallet er utdannet kjølemaskinist og har mye erfaring fra denne type anlegg. Hans valg falt på en Panasonic luft til vann varmepumpe og han uttalte følgende: "Dere kan godt bruke meg som referanse, anlegget har gått knirkefritt, det er meget kraftig og veldig stille, jeg er meget godt fornøyd med både anlegget og dere."

Bjørn Karlsen ved Hurdalssjøen uttalte: "Jeg er svært fornøyd med anlegget og jobben som er utført. Jeg har betydelig redusjon i fyringskostnadene, dette ser riktig bra ut !"

Panasonic luft til vann varmepumpe er suverent for nye og gamle bygg - med gulvvarme eller radiatorer. Ved hjelp av Panasonic luft til vann varmepumper kan du redusere energiforbruket til varmtvann og oppvarming drastisk i ditt hjem.

  • Høy virkningsgrad, suveren ytelse!
  • Varmepumpen kan vise til hele 4,4 i COP
  • Plassbesparende design
  • Innedelens plassbesparende konstruksjon muliggjør montering av enheten nesten hvor som helst

 

Avtrekk varmepumper

avtrekks-varmepumpe

 

Avtrekksvarmepumper med energigjenvinning i hvert åndedrag.

Generelt

I våre dager oppholder vi oss innendørs opptil 90 % av tiden. Dette stiller nødvendigvis strenge krav til vårt inneklima. Lukt, fuktighet og skadelige avgasser påvirker inneklimaet i stor grad.

Dårlig inneklima kan føre til nedsatt konsentrasjon og hodepine men også kroniske sykdommer. Spesielt utsatte er våre barn, men også en stor del av den voksne befolkningen føler inneklimaet som en belastning. Sunt inneklima kan ikke sees, bare føles!

Gamle hus puster

Noe ventilasjon forekommer naturlig i alle hus gjennom ventiler, men også via utettheter i vinduer, dører etc. Denne formen for "lufting" forekommer spesielt i eldre hus med eldre ildsteder og ujenvheter i byggkonstruksjonen.

Høyt vindtrykk og temperaturforskjell mellom inne- og uteluften forsterker denne luftvekslingen. På samme måte reduserer svak vind eller liten temperaturforskjell den nødvendige luftvekslingen.

Denne ukontrollerte luftvekslingen bidrar til en betydelig del av oppvarmingskostnadene.

Nye hus puster ikke selv

Med dagens krav til effektiv varmeisolasjon er luftlekkasjer kraftig redusert. Dette bidrar positivt til energiforbruket, men reduserer også utskiftingen av inneluften. På bakgrunn av dette har myndighetene satt et minimumskrav om uskifting av all luft i løpet av to timer i alle nye boliger. Noen velger en enkel løsning med en vifte som trekker fuktig og forurenset luft fra boligens våtrom. Energien
i denne luften sendes da direkte ut og står for opp til 50 % av energibehovet til oppvarming.

For deg som vil betale bare halvparten

NIBEs teknologi går ut på først å ventilere boligen og så tilbakeføre varmeenergien i ventilasjonsluften til bruk mot varmtvannet og varmesystemet i boligen. En avtrekksvarmepumpe gjenbruker altså gammel, brukt luft.

Med en av våre avtrekksvarmepumper, betaler du bare halvparten for oppvarming og varmt vann, sammenlignet med konvensjonelle

 

Logg inn